Suppapan S. - Who am I ? | ผมคือใคร
> จากเด็กชายคนหนึ่งที่ไม่ได้รู้อะไรเลยเกี่ยวกับ Cyber Security จากวันนั้นจนวันนี้ -------------------------------------------------------------------------------- ตอนเด็กๆก็ได้แต่ซนไปทำนุ่นทำนี่ กว่ามีคอมพิวเตอร์เครื่องแรกกับเค้าก็ต้องใช้ความพยายามอยู่นานเลยกว่าพ่อกับแม่จะยอมซื้อให้สักเครื่องนึ…